วิเคราะห์ราคา Bitcoin ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

BTC เริ่มส่งสัญญาณในรูปแบบ Zigzag นักวิเคราะห์คาด ถ้าราคาไม่หลุดแนวรับที่ 30,000USD มีโอกาสดีดกลับทันที


สารบัญข่าว

BTC เริ่มส่งสัญญาณในรูปแบบ Zigzag นักวิเคราะห์คาด ถ้าราคาไม่หลุดแนวรับที่ 30,000USD มีโอกาสดีดกลับทันที

มุมมองที่ 1 BTC

ทำการทำรูปแบบจบขาลงแล้ว ในแบบ Zigzag (5-3-5) ตามทฤษฎี Elliott Wave โดยขั้นต่อไปคาดว่าราคากำลังทำรูปแบบ Sideway หรือ สามเหลี่อม เพื่อสะสมราคาให้เกิดการขึ้นรอบใหม่ ซึ่งแนวทางการรับมือ

สำหรับรูปแบบที่ 1 มีดังนี้ถ้าราคาไม่หลุดแนวรับที่ 30,000USD หรือราคาได้ลงไปแล้วมีแรงซื้อกลับมาทันที (Rebound) ราคามีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบแนวต้านของราคาที่ 47,800 USD-51,000 USD และเมื่อผ่านแนวต้านตรงส่วนนี้ไปได้


ราคาอาจจะมีโอกาสกลับไปทำ All time high ใหม่ได้อีกครั้ง นักวิเคราะห์แนะนำให้เปิดออเดอร์ Long หรือ ซื้อ Spot และ ตั้งป้องกันขาดทุนที่ ระดับ 3%-5% ในการเข้าซื้อเสมอ หรือตั้งป้องกันขาดทุน ที่ 28,700 USD เพื่อป้องกันการสูญเสียครับ


มุมมองที่ 2 BTC

ยังทำ Wave ขาลงไม่สมบูรณ์ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าราคา BTC ณ ตอนนี้กำลังอยู่ใน Wave 4 ของ Wave C ขาลง (Wave ขาลง ซึ่งมีทั้งหมด 3 Wave A-B-C) ตรงจุดนี้ ถ้าราคาหลุดราคาแนวรับที่ 28,700 USD จะกลายเป็น Wave 5 ของ C ทันทีนักวิเคราะห์ แนะนำ ถ้าราคาหลุดแนวรับ 28,700 USD ให้เข้าออเดอร์ Short ตาม และสำหรับ Spot ให้ตัดขาดทุน หรือ แบ่งตัดขาดทุนบางส่วนออก เพื่อป้องกันความสูญเสีย


โดยที่ราคาที่คาดว่าจะลงไปแนวรับถัดไปที่ 26,000 - 22,000 USD ในกรณีที่ดี และ ถ้ากรณีที่แย่มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่ 18,000 USD - 15,000 USD


อ้างอิง

การคาดการณ์ครั้งนี้เป็นเพียงกรณีศึกษาเชิง Technical Analysis มิได้เป็นการชี้ชวนแต่อย่างใด

นักวิเคราะห์ Siroj Singkham

เรียบเรียงโดย น้ายาม JMAN Investment

ความเห็นผู้ชมทั่วไป