บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์งบการเงิน Delta หุ้น 10 เด้งแห่งปี ที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

วิเคราะห์งบการเงิน Delta หุ้น 10 เด้งแห่งปี ที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย

1 ใน หุ้น 10 เด้งประจำปี 2563 หุ้นร้อนแรง ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

TIPCO มาตามคำเรียกร้อง นักวิเคราะห์ฯเชื่อมีโอกาสย่อตัวเพื่อไปต่อ

TIPCO มาตามคำเรียกร้อง นักวิเคราะห์ฯเชื่อมีโอกาสย่อตัวเพื่อไปต่อ

จากการเหวี่ยงรุนแรงของราคานักวิเคราะห์ฯ เชื่อว่ามีโอกาสย่อตัวเพื่อไปต่อได้อีกไม่มาก